Sveriges elområden

Sverige är indelat i fyra elområden. Elpriset sätts på elbörsen Nordpool och varierar över vilket område man bor i. Med Elpriset.nu kan du se vilket elområde du tillhör baserat på vilket postnummer du tillhör.

Trots tjänstens tillförlitlighet kan felaktig info visas, exempelvis om du bor i närheten av någon av elområdenas gränser. Kontrollera alltid med din elleverantör om du är osäker.

Sveriges elmområden på karta

Vilket elområde tillhör jag?

Skriv in ditt postnumret med fem siffror utan mellanslag för att visa ditt elområde.